Contact us

 

 

 

 

Xiaoqing Zhang
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS
457 Zhongshan Road, 116023, Dalian


Tel:86-411-84379059
Email:zxq1001@dicp.ac.cn